Externe Productkoppeling op basis van een json file

Deze handleiding is voor de developer die gebruik gaat maken van deze funcite. Er worden op basis van url gegevens getoond, sommige gegevens worden door de gebruiker in Hybrid SaaS gezet, andere gegegevens worden hard uit het systeem gehaald. Hieronder volgt de beschrijven welke url welke informatie laat zien

De Url

Er word vanuit de beheerder van Hybrid SaaS een url aangemaakt deze is als met de volgende gegevens opgebouwd:

https://{domein}.hybridsaas.com/export/customer-stock-feed/{koppelingId}?output=json&secret={secretId}

Aanvullende delen voor de url:

De standaard Url geeft de volgende output:

output json

Verschillende voorraad weergave

Er kunnen op 2 manieren vooraden worden meegegeven.

Voorraad weergave

Voorraad exacte voorraad waarde

De gebruiker heeft in Hybrid SaaS de keuze om de exacte waarde te laten zien, als hiervan het vinkje aanstaat word de exacte voorraad waarde meegegeven in de koppeling

exacte voorraad json weergave

Alleen voorraad weergeven boven bepaalde aantal

De gebruiker heeft in Hybrid SaaS de keuze om de voorraad als een vaste waarde te laten zien, De waarde welke ingevuld word bij minimale aantal zal dan worden gehanteerd

Als de voorraad

exacte voorraad json weergave

Let op! indien de voorraad hoger is dan het aangegeven minimale aantal zal er alleen het minimale aantal worden weergegeven

exacte voorraad json weergave

1 of meerdere producten opvragen

1 product opvragen

Doormiddel van &sku={Productcode} achter de url te zetten kan er gefilterd worden op een bepaald product

https://{domein}.hybridsaas.com/export/customer-stock-feed/{koppelingId}?output=json&secret={secretId}&sku={Productcode}

1 product filteren

Meedere producten opvragen

Doormiddel van een , na de eerste productcode te zetten &sku={Productcode},{Productcode} kan er gefilterd worden op meerdere producten

https://{domein}.hybridsaas.com/export/customer-stock-feed/{koppelingId}?output=json&secret={secretId}&sku={Productcode},{Productcode}

meerdere producten opvragen

De details van een product

1 product opvragen

Doormiddel van &detail=1 achter de url te zetten kunnen er details worden getoond van het product

https://{domein}.hybridsaas.com/export/customer-stock-feed/{koppelingId}?output=json&secret={secretId}&sku={Productcode}&detail=1

1 product details

Meedere producten opvragen

Doormiddel van een , na de eerste productcode te zetten &sku={Productcode},{Productcode}&detail=1 kan er gefilterd worden op meerdere producten met de details die daar bij horen

https://{domein}.hybridsaas.com/export/customer-stock-feed/{koppelingId}?output=json&secret={secretId}&sku={Productcode},{Productcode}&detail=1

meedere producten filteren

De gegevens van de details

De gegevens welke worden getoond bij de details zijn gegevens welke door de gebruiker ingevuld kunnen worden in Hybrid SaaS. Dit kan in het product worden vast gelegd onder het tabblad CMS - Extra info. Dit is naar eigen wens te veranderen

cms extra informatie

Meerdere pagina's opvragen

Doormiddel van &page=1 achter de url te zetten kunnen meedere pagina's worden opgevraagd. (de max. per aantal producten per pagina is 100)

De telling van de pagina's kan net zo lang doorgaan totdat er geen producten meer worden opgehaald

https://{domein}.hybridsaas.com/export/customer-stock-feed/{koppelingId}?output=json&secret={secretId}&page=1


Bijdragen aan dit artikel?

Wil je dit bewerken of veranderingen voorstellen aan deze inhoud? Je kan wijzigingen aan dit artikel indienen middels GitHub.