Verwijderen van de bankrekeningimport

Het is mogelijk om een bankrekening import te verwijderen wanneer deze is ingelezen. Ga hiervoor naar bankrekeningen > transacties > bankrekening imports. Selecteer de import welke verwijderd dient te worden en klik op verwijderen.

Wanneer de import wordt verwijderd zullen alle geboekte transacties komen te vervallen. Dit kan betekenen dat reeds geboekte in- en verkoopfacturen weer open komen te staan.

Bankrekeningimport verwijderen


Bijdragen aan dit artikel?

Wil je dit bewerken of veranderingen voorstellen aan deze inhoud? Je kan wijzigingen aan dit artikel indienen middels GitHub.