Een kas transactie aanmaken

In dit artikel wordt het proces om een transactie aan te maken op de rekening kas. Dit is een handmatige transacties.

Welke gegevens er moeten worden ingevuld licht aan de transactie. in dit voorbeeld gebruiken we een factuur die contant betaald is

Na het invullen van het bedrag zal het scherm veranderen met de melding dat er te veel of te weinig is ontvangen

Nu zullen we de bijbehorende transactie opzoeken

Als er transacties zijn toegevoegd aan deze rekening zal dit ook zichtbaar zijn op de balans winst en verlies rekening


Bijdragen aan dit artikel?

Wil je dit bewerken of veranderingen voorstellen aan deze inhoud? Je kan wijzigingen aan dit artikel indienen middels GitHub.