Automatische incasso limieten instellen

Het is mogelijk om een controle te laten plaatsvinden van de waarde van de automatische incasso's.

Controleer in de incasso overeenkomst met je bank welke limieten van toepassing zijn.

Limieten instellen

Op het entiteit-dialoog kan je de incasso bankrekening instellen:

Als je de eigenschappen van de bankrekening aanpast, kan je de beperkingen instellen.

Indien de waarde '0' is ingegeven zal instelling worden genegeerd.

Foutmelding tijdens aanmaken automatische incasso download

Indien er tijdens het aanmaken van het incassobestand één van de limieten is overschreden zal dit in het resultaatvenster worden weergegeven:


Bijdragen aan dit artikel?

Wil je dit bewerken of veranderingen voorstellen aan deze inhoud? Je kan wijzigingen aan dit artikel indienen middels GitHub.