Commissies instellen

Deze rubriek zal meer duidelijkheid te geven over het beheren van commissies met commissiebeheer van Hybrid SaaS. Synoniemen voor commissies zijn onder ander provisies, courtage en procura, Revshare management. In deze beschrijving zal voormalig het woord “commissie” worden gebruikt.

Om geen misverstanden te krijgen worden eerst enkele definities benoemd:

Revenu share (variabele prijs) : Commissie op basis van een percentage van gerealiseerde omzet (facturen)

Voorbeeld:

Lumpsum (vastgestelde prijs): Commissie op basis van een percentage van orders. De som van alle orders maakt de contractwaarde. Lumpsum is het resultaat van de orderregeltotaal * looptijd * commissiepercentage.

Voorbeeld:

Afromen: Het uitrekenen, definitief maken en omzetten van commissies naar een commissie overzicht

Commissie sets aanmaken

In een commissie set wordt een verzameling met afspraken vastgelegd voor de berekening van commissies op facturen en orders. In de set wordt het percentage en de onderdelen waarop deze van toepassing zijn vastgelegd. Tevens kunnen hier targets (aantal verkochte units) worden vastgelegd waar de set betrekking op heeft.

Zoek vanuit het startmenu naar Commissie set Kies vervolgens Toevoegen

Commissie set toevoegen

Basisgegevens commissies invullen

Selecteer de juiste Grootboekrekening (GL-code)

Geef Omschrijving in

Kies het Gedrag waarop het percentage toegepast dient te worden:

Vul het commissiepercentage in

Commissie set gegevens invullen

Korting verdelen: Indien er korting wordt gegeven aan de klant is het mogelijk deze korting te delen met de partner. Bij het invullen van een percentage zal een voorbeeldberekening worden weergegeven.
Target. Bij Target kan het target percentage worden vastgelegd. Voorbeeld:

Commissieregels toevoegen in commissieset

Klik op Toevoegen om commissieregels toe te voegen aan de set.

Commissieregels toevoegen aan set

Selecteer de onderdelen waarop het commissiepercentage toegepast dient te worden.

Commissieregels beheren

Het is veelal niet mogelijk om meerdere onderdelen te selecteren in één afspraak. Indien een tweede onderdeel wordt gekozen zal de eerste selectie komen te vervallen.
Veelal zal de commissie van toepassing zijn op een product, productsubgroep of productgroep.
Selecteer een klant bij "bedrijf selecteren" indien een speciale afspraak van toepassing is bij een specifieke klant.

Afwijkende voorwaarden instellen op regelniveau

Het is mogelijk om afwijkende voorwaarden te laten prevaleren boven de voorwaarden welke in de set zijn vastgelegd. De afwijkende voorwaarden zullen worden gebruikt bij de berekening van de commissie.

Afwijkende voorwaarden vastleggen

Set koppelen aan de partner

Nadat set is aangemaakt dient deze aan de juiste partner(s) gekoppeld te worden. Bij iedere order en factuur welke wordt aangemaakt bij een relatie waarvan de partner accountmanagers is, zal de commissie op basis van de gekozen set worden uitgerekend.

Set toevoegen

Zoek vanuit het startmenu naar Leveranciers

Open de relatiekaart van de betreffende partner

Ga naar het tabblad Commissies

Klik op Toevoegen om een commissie set te selecteren

Commissie sets koppelen aan partner(s)

Set definiëren

Selecteer de betreffende accountmanager (naam van de partner)

Indien deze nog niet is aangemaakt raadpleeg de volgende handleiding http://hybridsaas.support/pages/support-site/het-systeem/gebruikers-toevoegen-SSO-API/toevoegen

Selecteer de Commissie set

Selecteer de Startdatum en Einddatum welke is terug te vinden in de partnerovereenkomst

Contractafspraken vastleggen

Wachten op betaling: Indien deze optie is geselecteerd zal de commissie worden uitgekeerd wanneer de factuur door de klant is voldaan.
Gearchiveerd: Indien deze optie is geselecteerd zal de commissieafspraak op inactief worden gezet. De gekoppelde data zal worden bewaard.

Partner koppelen aan organisatie

De partner dient enkel commissie te ontvangen van organisaties welke onder zijn/haar account vallen. Door de partner als accountmanager aan een organisatie te koppelen zal de commissie over de facturen, gericht aan deze organisatie, worden toebedeeld aan de partner.

Ga naar de relatiekaart van de betreffende organisatie

Ga naar het tabblad Stamgegevens

Klik op Toevoegen en selecteer de partner

Klik vervolgens op de optie Commissie zodat er een vinkje bij commissie komt te staan

Accountmanager - Partner vastleggen bij organisatie

Het vinkje bij commissie dient aan te staan om de commissie aan de juiste partner toe te bedelen.
Indien er meerdere accountmanagers zijn is het mogelijk om 1 accountmanager als primair aan te wijzen. Klik hiervoor op de optie "Primair"

Lumpsum instellingen op orders

Door middel van lumpsum kunnen commissies worden uitgerekend op basis van: Aantal * Prijs * Looptijd * Percentage.

Bij het aanmaken van een nieuwe order kunnen looptijden worden ingevuld. Door middel van de begin- en einddatum kan worden bepaald wat de looptijd is voor de berekening van de commissies.

Maak een nieuwe order aan

Vul de begin en einddatum in

Contractafspraken vastleggen op order

Indien een bestaand contract wordt gekoppeld zullen de looptijden uit het contract worden overgenomen.
Nog geen contract? Bij het selecteren van een contract is het ook mogelijk om direct een nieuwe aan te maken. Vul alvast de looptijden in zodat deze worden overgenomen op de order.
Indien gewenst is het mogelijk om de de factor aan te passen. De factor is het aantal keer dat het item wordt uit gefactureerd gedurende de looptijd van het contract. Dit aantal wordt overigens niet gebruikt in het contract zelf.
Let op dat bij het importeren de begindatum correct staat ingevuld. Deze begin datum zal worden gebruikt bij het aanmaken van de factuurregels.
De order kan worden geïmporteerd in een nieuw of bestaand contract. Zie voor meer informatie deze handleiding. http://hybridsaas.support/pages/support-site/modulesAM/contractenbeheer/handige-weetjes/handige-weetjes

Bijdragen aan dit artikel?

Wil je dit bewerken of veranderingen voorstellen aan deze inhoud? Je kan wijzigingen aan dit artikel indienen middels GitHub.