Exporteren facturen naar Jupa

In dit artikel zal worden beschreven welke stappen er gevolgd dienen te worden om facturen via een bestand aan Jupa (Eijssink afrekensustemen http://www.eijsink.nl/Jupa/jupa.html)

Instellen stamgegevens

Wanneer je gebruik gaat maken van de koppeling zal Eijssink een leverancierscode verstrekken. Dit leveranciersnummer is een uniek kenmerk waarmee je organisatie bekent staat bij Eijssink.

Vul de leverancierscode in bij Entiteiten

Gebruik hiervoor HOOFDLETTERS

Leverancierscode bij entiteiten invullen

Instellen e-mailadres bij relatie

Voor iedere afzonderlijke relatie, waar de facturen van naar Jupa gezonden dienen te worden, dient een e-mailadres ingesteld te worden. Dit adres kan bij betreffende relatie of bij Eijssink worden opgevraagd.

Ga naar de contactgegevens van de relatie en voeg een e-mailadres toe. Zet het vinkje aan voor "Export naar extern systeem" en kies in het dropdownmenu voor Jupa

E-mailadres aanmaken bij relatie

Facturen Exporteren

Ga naar Facturen exporteren naar extern systeem. In dit venster zullen alle facturen worden weergegeven welke nog niet zijn geëxporteerd. Selecteer de facturen welke geëxporteerd dienen te worden en klik op exporteer selectie

Het versturen van de facturen naar Jupa is een hamdmatige actie. Het systeem stuurt dus niet automatisch de facturen naar Jupa.

Facturen exporteren naar Jupa

Exports bekijken

Via de button Financiële exports is het mogelijk om de geëxporteerde bestanden te bekijken en indien wenselijk te controleren.

Financiële exports bekijken

Selecteer de factuur en klik Download bestand om de betreffende export te downloaden.

Export bestand downloaden

Het bestandsformaat betreft een zogenaamd " ascii bestand" . Het is gewoon mogelijk om deze met bijvoorbeeld " notepad" te openen.

Beschrijving van de content van de export

Op het eerste gezicht is het lastig om te kijken welke gegevens er in de export te zien zijn. In deze rubriek zal worden uitgelegd wat alle genoemde onderdelen betekenen. Op deze manier is het mogelijk om het bestand te begrijpen bij eventuele onduidelijkheden.

 1. Er volgt eerst een uitsnede van een voorbeeldregel van de export
 2. Het gemarkeerde gebied is uitgerust met een nummer
 3. Aan de hand van het nummer wordt de beschrijving weergegeven
 4. Onderaan de beschrijving wordt de locatie binnen Hybrid SaaS aangegeven (Dialoog - Tabblad - Veldnaam)
Niet alle beschikbare velden welke in Jupa worden gebruikt, worden ook in Hybrid SaaS gebruikt. In dit geval zal het betreffende item leeg zijn.

Kopregel export factuurrecord en Totaalrecord

 1. Recordbeschrijving (Recordbeschrijving - Factuurrecord)
 2. Leverancierscode (Entiteit - Instellingen - Afkorting)
 3. Factuurnummer (Factuur - Factuurkaart - Factuurnummer)
 4. Regelvolgnummer in de export
 5. Factuurdutum (Factuur - Factuurkaart - Factuurdatum)
 6. Lege ruimte (Niet in gebruik binnen Hybrid SaaS)
 7. Valuta
 8. Klantnummer (Laatste 4 cijfers van de klantcode) (Relaties - Relatiekaart - N.A.W. - Code)

 1. Recordbeschrijving (Recordbeschrijving - Totaalrecord)
 2. Leverancierscode (Entiteit - Instellingen - Afkorting)
 3. Factuurnummer (Factuur - Factuurkaart - Factuurnummer)
 4. Regelvolgnummer in de export
 5. Lege ruimte (Niet in gebruik binnen Hybrid SaaS)
 6. Datum kredietbeperking (Niet in gebruik binnen Hybrid SaaS)
 7. Lege ruimte (Niet in gebruik binnen Hybrid SaaS)
 8. Totaal BTW bedrag (Factuur - Factuurkaart - BTW)
 9. Totaal factuur bedrag (Totaal bedrag incl BTW) (Factuur - Factuurkaart - Totaal incl. BTW)
 10. Kredietbeperking (Niet in gebruik binnen Hybrid SaaS)

Factuurregels

 1. Recordbeschrijving (Recordbeschrijving - Volgregels (factuurregels))
 2. Leverancierscode (Entiteit - Instellingen - Afkorting)
 3. Factuurnummer (Factuur - Factuurkaart - Factuurnummer)
 4. Regelvolgnummer in de export
 5. Leveringsnummer (Niet in gebruik binnen Hybrid SaaS)
 6. Aantal van het product (Factuur - Factuurkaart - Factuurregel - Aantal)
 7. Productcode (Artikelnummer leverancier) (Producten - Productkaart - Productcode)
 8. Gewicht (In grammen vb 0069 6,9 gram) (Producten - Productkaart - Instellingen - Productonderdeel - aantal (vinkje dit is een gewicht))
 9. Basis verkoopprijs (Prijs per stuk excl. metaal) (Producten - Productkaart - Instellingen - Basis verkoop prijs)
 10. Verkoopprijs (Prijs per stuk incl. metaal) (Producten - Productkaart - Prijzen - Verkoopprijs)
 11. Korting (Korting per stuk) (Factuur - Factuurkaart - Factuurregel - korting (kortingspercentage * verkoopprijs)
 12. Omschrijving van het product (Producten - Productkaart - Informatie - Beschrijving)
 13. Lege ruimte (Niet in gebruik binnen Hybrid SaaS)
 14. Advies verkoopprijs (Producten - Productkaart - Prijzen - Advies verkoopprijs)
 15. Barcode (Niet in gebruik)
 16. Artikelstatus (E-Eigendom, Z-zicht, C-consignatie)
 17. Extra productcode (Niet in gebruik)
 18. Lege ruimte (Niet in gebruik binnen Hybrid SaaS)
 19. Ordernummer Jupa
 20. Advies verkoopprijs (Producten - Productkaart - Prijzen - Advies verkoopprijs)
 21. Standaard artikel (indien niet beschikbaar 'N') (Niet in gebruik binnen Hybrid SaaS)
 22. Standaard artikel (indien niet beschikbaar 'N') (Niet in gebruik binnen Hybrid SaaS)
 23. Advies voorraadaantal (Niet in gebruik binnen Hybrid SaaS)

 1. Vervolgregels van de export
 2. Leverancierscode (Entiteit - Instellingen - Afkorting)
 3. Factuurnummer (Factuur - Factuurkaart - Factuurnummer)
 4. Regelvolgnummer in de export
 5. Leveringsnummer (Niet in gebruik binnen Hybrid SaaS)
 6. Aantal van het product (Factuur - Factuurkaart - Factuurregel - Aantal)
 7. Type (bijv. verzendkosten) (Producten - Productkaart - Instellingen)
 8. Lege ruimte (Niet in gebruik binnen Hybrid SaaS)
 9. Basis verkoopprijs (Prijs per stuk excl. metaal) (Producten - Productkaart - Instellingen - Basis verkoopprijs)
 10. Lege ruimte (Niet in gebruik binnen Hybrid SaaS)
 11. Omschrijving van het product (Producten - Productkaart - Informatie - Beschrijving)
Bijdragen aan dit artikel?

Wil je dit bewerken of veranderingen voorstellen aan deze inhoud? Je kan wijzigingen aan dit artikel indienen middels GitHub.