Inkooporde retour sturen aan de leverancier

Wat te doen als je een inkooporder retour wilt sturen aan de leverancier.

Hier staat een inkooporder op de status “Wachten op levering”. Zodra de spullen binnen komen gaan we deze d.m.v de knop “Binnen melden” in ontvangst nemen.

Maar dit doen we niet in het standaard magazijn maar in een “Retour leverancier” magazijn. (deze moet dan wel bestaan, anders moet je deze aanmaken).

Binnen melden goederen op retour magazijn. Druk op de knop “binnenmelden”

Ga op één van de producten staan en kies bewerken. Je komt in de regel en pas het magazijn en het aantal aan.

Doe dit voor alle regels. Resultaat:

En druk nu bovenin op de knop “Ontvangsten verwerken”

Resultaat:

Nu staan deze producten op het magazijn “Retour leverancier”. Ga nu naar de voorraadlocaties.

Selecteer de voorraadlocatie “Retour leverancier” en druk op de knop “Producten op voorraad”.

Selecteer het juiste product en druk op de knop “Retour naar leverancier” .

Je komt nu in de nieuwe inkooporder. Als je meerdere producten wilt terugsturen, ga dan terug naar het producten scherm van het “Retour leverancier” en voer de actie opnieuw uit. Alle regels komen dan in één inkooporder terecht. Weliswaar negatief. Je kan ook meerdere regels selecteren en dan op de knop “Retour leverancier” drukken

Open de inkooporder. Loop nu het proces door. Goedkeuring aanvraag, goedkeuren manager en als laatste de knop “Besteld”. De order hoeft niet binnen gemeld of in ontvangst te worden genomen. De voorraad wordt meteen weer afgeboekt.

LET OP! Bij "geleverd" dient het aantal stuks in de min "-" weergegeven te worden. Als dit niet het geval is zal de voorraad niet worden verwerkt en worden afgeboekt.

Resultaat is:

Voorraad historie:

Producten zijn nu tijdelijk opgeboekt geweest in het Retour leverancier magazijn en van daaruit weer retour gestuurd. Per saldo dus 0.


Bijdragen aan dit artikel?

Wil je dit bewerken of veranderingen voorstellen aan deze inhoud? Je kan wijzigingen aan dit artikel indienen middels GitHub.