Meerdere leveranciers/ fabrikanten bij één product

Onderstaande video laat zien hoe meerdere leveranciers aan één product gekoppeld worden en hoe het proces tot inkoop order en dan uit ziet.

Bijdragen aan dit artikel?

Wil je dit bewerken of veranderingen voorstellen aan deze inhoud? Je kan wijzigingen aan dit artikel indienen middels GitHub.