Producten Importeren

Om op een eenvoudige manier producten in de database te krijgen is er een import module aanwezig. Hiermee kan je eenvoudig nieuwe producten toevoegen of bestaande producten aanpassen. Dit doe je niet als je voor één producten iets wilt aanpassen maar vaak als je een massa mutatie gaat uitvoeren, waarbij je bijvoorbeeld bij iedere producten iets wilt toevoegen en/of wijzigen.

Om bestaande producten te veranderen heb je de juiste productcode nodig. deze zal dan overschreden worden met de nieuwe informatie

Zoek in start naar Importeren

Om te importeren klik je eerst op Producten importeren - Exporteren

De geëxporteerde excel sheet bevat meerdere tabbladen, Kies het juiste tabblad de rest kan je verwijderen

In de kolom Search_Field word aangegeven naar welk veld het systeem moet kijken tijdens het inlezen, in het tabel onder Search_field kan je de naam van de kolom ingeven Over het algemeen worden de velden productcode of recordindex gebruikt

Je krijgt een hele lijst met kolommen, de kolommen die je niet gebruikt kan je verwijderen zodat je een overzicht houd, behalve de kolom Search_Field. Zie voor uitleg kolommen hieronder

(rechtermuisknop op de kolom en dan verwijderen)

Vul vervolgens alle kolommen in die nodig zijn. als je er niks aan hoef te veranderen kan je de waarde laten staan of geheel leeg maken (geen 0 van maken dan zal het overschreden worden)

Nu kan je het exportbestand opslaan op je bureaublad en afsluiten.

Importeren

Gebruik nu de knop "Klik hier om producten te importeren" om de producten te importeren. Zoek het juiste bestand op en selecteer deze. Na de import verschijnt er een internet pagina met daarin het resultaat van de import.

Je moet het Excel bestandje sluiten voordat je hem gaat importeren anders zal die een fout melding aangeven

Je kan nu in Hybrid SaaS bij de producten de geïmporteerde gegevens terugvinden.


De kolommen

Tabblad staat aangegeven tussen de () en de veldnaam is dik gedrukt

Blad Products


Blad Product NL


Blad Prices

Om deze te kunnen gebruiken moet je tabblad Product NL laten staan en deze sorteren op productcode in het blad prices verwijder je de kolom recordindex

Als de product code bekend is zal hij de bestaande regel vernieuwen


Bijdragen aan dit artikel?

Wil je dit bewerken of veranderingen voorstellen aan deze inhoud? Je kan wijzigingen aan dit artikel indienen middels GitHub.