Producten onderverdelen

Indien de producten in de productencatalogus uit kleuren, maten of wellicht een combinatie van beide bestaat is het mogelijk deze met een paar stappen aan te maken. De onderverdeling zal worden gedaan op basis van een hoofdproduct welke zal worden onderverdeelt. Doordat de producten vanuit een hoofdproduct worden aangemaakt zijn de producten aan elkaar gekoppeld.

Wij adviseren om bij producten met een combinatie tussen maten en kleuren eerst de producten op kleur onder te verdelen.

Producten Onderdelen op kleur

In de volgende instructievideo wordt uitgelegd hoe producten kunnen worden onderverdeeld in verschillende kleuren.

Producten Onderdelen op maat

In de volgende instructievideo wordt uitgelegd hoe producten kunnen worden onderverdeeld in verschillende maten.

Bijdragen aan dit artikel?

Wil je dit bewerken of veranderingen voorstellen aan deze inhoud? Je kan wijzigingen aan dit artikel indienen middels GitHub.