Accountmanager

Accountmanager toevoegen

Ga naar alle relaties en selecteer de relatie waar je een accountmanager aan toe wilt voegen of eventueel wijzigen.

Dubbel klik op de klant en ga dan naar het tabblad Stamgegevens

Selecteer uit de lijst de juiste accountmanager. (dit zijn gebruikers in het systeem)

Je kan meerdere accountmanagers op één klant hebben Je kan dan d.m.v de knop Primair aangeven wie de eerst verantwoordelijk is.

Welke relaties vallen onder welke accountmanager. kan je terug vinden bij Accountmanager

Selecteer de accountmanager en druk dan op de knop relaties

Er volgt een overzicht met alle relaties van accountmanager …….

Bijdragen aan dit artikel?

Wil je dit bewerken of veranderingen voorstellen aan deze inhoud? Je kan wijzigingen aan dit artikel indienen middels GitHub.