Relatie importeren

Om op een eenvoudige manier relaties in de database te krijgen is er een import module aanwezig. Hiermee kan je eenvoudig nieuwe relaties toevoegen of bestaande relaties aanpassen. Dit doe je niet als je voor één relaties iets wilt aanpassen maar vaak als je een massa mutatie gaat uitvoeren, waarbij je bijvoorbeeld bij iedere relaties iets wilt toevoegen en/of wijzigen.

Om bestaande relaties te veranderen heb je de juiste relatiecode nodig. deze zal dan overschreden worden met de nieuwe informatie

Zoek in start naar Importeren

Om te importeren klik je eerst op Bedrijven importeren - Voorbeeldsheet

Je krijgt een hele lijst met kolommen, Zie voor uitleg kolommen hieronder

Nu kan je het exportbestand opslaan op je bureaublad en afsluiten.

Importeren

Gebruik nu de knop "Klik hier om bedrijven te importeren" om de bedrijven te importeren. Zoek het juiste bestand op en selecteer deze. Na de import verschijnt er een internet pagina met daarin het resultaat van de import.

Je moet het Excel bestandje sluiten voordat je hem gaat importeren anders zal die een fout melding aangeven

Je kan nu in Hybrid SaaS bij de Relaties de geïmporteerde gegevens terugvinden.


De kolommen

Tabblad staat aangegeven tussen de () en de veldnaam is dik gedrukt

Blad Products


Bijdragen aan dit artikel?

Wil je dit bewerken of veranderingen voorstellen aan deze inhoud? Je kan wijzigingen aan dit artikel indienen middels GitHub.