Ticketupdate per afdeling en/of gebruiker Instellen

Wanneer er een ticket wordt aangemaakt, of wanneer er een wijziging of antwoord op een ticket wordt gegeven kan er een e-mail update naar gebruikers worden verzonden. Deze instellingen kunnen per gebruiker bij de "afdelingen" worden ingesteld. Daarnaast is het mogelijk in inkomende e-mail aan bepaalde mailadressen te koppelen aan afdelingen.

Update per gebruiker instellen

Selecteer de gebruiker en klik op "Ticket update"

Ticketupdate per gebruiker instellen

Tickets automatisch koppelen aan de juiste afdeling

Het is tevens mogelijk is tickets direct aan een afdeling te koppelen. Wanneer een e-mail aan een specifiek mailadres wordt verzonden kan deze direct aan de juiste afdeling worden gekoppeld.

Vul bij "Email ontvangen" het e-mailadres welke aan de afdeling gekoppeld dient te worden.

Ticket automatisch koppelen aan afdeling

Tevens is mogelijk om bij het e-mailsjabloon het antwoordadres direct door te laten verwijzen naar de afdeling.

spf-record toevoegen


Bijdragen aan dit artikel?

Wil je dit bewerken of veranderingen voorstellen aan deze inhoud? Je kan wijzigingen aan dit artikel indienen middels GitHub.