Het instellen van de vragenlijst

Ga via start naar vragenlijst beheren Open de gewenste vragenlijst en ga naar het tabblad instellingen.

Hier kan je de Document lay-out kiezen.

Nu kan je de gewenste document lay-out selecteren.

Incidenteel aanpassen

Je kan altijd een ingevulde vragenlijst op een andere lay-out bekijken.

Ga naar ingevulde vragenlijsten.

Selecteer de gewenste vragenlijst en klik op de knop Document opmaken.

Je krijgt dan een keuze uit de verschillende lay-outs die beschikbaar zijn voor de vragenlijst.

Kies de juiste en lay-out. Vervolgens krijg je onderstaand scherm.

Kies hier de uitvoer En klik daarna op de knop “Start samenvoegen”.

De vragenlijst komt dan op scherm of op de printer, wat je zelf gekozen hebt.


Bijdragen aan dit artikel?

Wil je dit bewerken of veranderingen voorstellen aan deze inhoud? Je kan wijzigingen aan dit artikel indienen middels GitHub.