Menu

In deze rubriek zal worden bescheven hoe navigatie menus worden aangemaakt. Afhankelijk van de website kunnen de menus op verschillende plaatsen worden weergegeven (bijv. links, boven en beneden).

Introductie menuitems

Het idee bij het aanleggen van een menu is dat van groot naar klein wordt gedacht. Bijvoorbeeld:

Als we bovenstaande in een URL zouden weergeven zit het er als volgt uit: www.voorbeeldsite.nl/kleding/dames/broek/spijkerbroek

Dit voorbeeld zullen wij gebruiken gedurende deze handleiding.

Menu-item aanmaken

Het is de bedoeling dat ieder menuitem gekoppeld wordt aan aan het bovenliggende item.

Ga naar Website menu's

Klik op Toevoegen om een menuitem aan te maken.

Maak het hoogste menu-item aan (bijv. kleding)

Selecteer het bovenliggende menu (LEFT, TOP, BUTTOM)

Bovenliggend menu selecteren

Geef met een nummer de volgorde aan. Met de volgorde wordt bepaald op welke plaats het menuitem wordt weergegeven.

Volgorde menu bepalen

Indien er geen getal wordt ingevuld zal de sortering op alfabetische plaatsvinden.

Vul de naam van het menu-item in (bijv. kleding)

Menutitel aanmaken

Selecteer het website pad. Het website pad is de locatie waar het menuitem naar toe verwijst.

Het is raadzaam om de paden en menu-items zo veel mogelijk het hetzelfde te houden en dezelfde termen te gebruiken.

Websitepath vastleggen

Voor meer informatie raadpleeg de rubriek websitepad.

volgend Menu-item aanmaken

Herhaal de hierboven genoemde stappen met de onderliggende menu.

Op basis van het eerder genoemde voorbeeld zal het volgende menuitem er als volgt uit komen te zien.

Volgende menu-item aanmaken

Bijdragen aan dit artikel?

Wil je dit bewerken of veranderingen voorstellen aan deze inhoud? Je kan wijzigingen aan dit artikel indienen middels GitHub.