Menu paden

In deze rubriek zal worden beschreven hoe menupaden aangemaakt dienen te worden ten behoeve van de webshop.

Een menupad heeft een menu nodig. Het pad verwijst door naar de pagina waar de producten instaan echter wordt de naam uit het menu op de site weergegeven.

Zoek in het startmenu naar Website paden en klik op Toevoegen

Algemene instellingen

Algemene instellingen padnamen

Weergavetype

Algemene instellingen padnamen

Standaard (De producten worden met onderstaande weergave direct getoond)

Standaard weergave

Groep weergave - Gekoppelde weergave (Er wordt eerst een keuzeveld getoond met verschillende paden)

Gekoppelde weergave

Onderdeel koppelen

Onderdeel Selecteren

Selecteer het onderdeel waar het pad aan gekoppeld dient te worden. Let op dit kan slechts één onderdeel zijn. De keuze bestaat uit:

Paginatitel en metateksten

Titel en meta invullen

Weergave type Groep weergave - Gekoppelde gegevens

Indien bij weergavetype is gekozen voor "Groep weergave - Gekoppelde weergave" is het mogelijk de paden aangeven welke gekoppeld dienen te worden aan dit pad.

Gekoppelde gegevens

Door de regel te bewerken is het mogelijk om de sortering aan te passen. Met de sortering kan de positie van de afbeeldingen worden bepaald.

Sorteerwaarde instellen

Standaard is de sortering van link naar rechts en boven naar beneden. Zie onderstaand voorbeeld.

Voorbeeld sortering

Extra

Het is mogelijk om boven en onder de productafbeeldingen een tekst te plaatsen. Ga hiervoor naar het tabblad Extra.

Extra instellingen

Tekst ingegeven voor boven de afbeeldingen Voorbeeld tekst

Voorbeeld ingegeven tekst op website Voorbeeld

Bijdragen aan dit artikel?

Wil je dit bewerken of veranderingen voorstellen aan deze inhoud? Je kan wijzigingen aan dit artikel indienen middels GitHub.