Proces werkbonnen

In deze handleiding worden er 3 personen als voorbeelden gebruikt. dit is een uitleg welke je kan gebruiken als de handelingen wilt onderverdelen onder meerdere collega's

Persoon 1 zet voor de medewerkers één week vooruit alle werkbonnen in het systeem. Deze komen in het bakje : Alle nieuwe werkbonnen.

De medewerkers moeten aan het eind van iedere dag de tijd registreren op de werkbonnen.

Deze werkbonnen blijven dan in het bakje Alle nieuwe werkbonnen staan.

Persoon 1 heeft 3 bakjes

Openen van een werkbon in het bakje Alle nieuwe werkbonnen geeft de volgende rechten,

Door op de knop Goedkeuren te klikken zorg je ervoor dat de werkbon naar het bakje Alle te controleren werkbonnen gaat.

Hier kan je ze nakijken op tijd en kosten en dan via de knop klaarzetten worden ze dan naar het bakje Te controleren werkbonnen voor facturatie doorgezet.

Persoon 2 heeft 2 bakjes

Openen van een werkbon in het bakje Te controleren werkbonnen voor facturatie geeft de volgende rechten

Als de tijd en kosten zijn gecontroleerd en goed bevonden dan kan je de werkbon met de knop Afgehandeld klaarzetten om door Persoon 3 een factuur van te maken.

Persoon 3 heeft 2 bakjes

Openen van een werkbon in het bakje Alle te factureren werkbonnen geeft de volgende rechten

Persoon 3 kan nu d.m.v. de knop Factuur aanmaken een factuur genereren vanuit de werkbon. De nieuwe factuur komt in het bakje Alle nieuwe facturen

Persoon 3 kan nu de factuur verder verwerken.


Bijdragen aan dit artikel?

Wil je dit bewerken of veranderingen voorstellen aan deze inhoud? Je kan wijzigingen aan dit artikel indienen middels GitHub.