Er is een nieuwe versie van Hybrid SaaS uitgebracht. De belangrijkste wijzigingen in deze versie hebben we in deze release notes beschreven.

Versie 15.8.1714

Uitgebracht op 12 augustus 2015

Tickets

Ticket aanmaken, 'aangemaakt door'

Als er een nieuwe ticket door een gebruiker werd aangemaakt, werd de 'aangemaakt door' kolom niet gevuld. Na deze update zal wel automatisch de naam van de gebruiker worden ingevuld.

Bijdragen aan dit artikel?

Wil je dit bewerken of veranderingen voorstellen aan deze inhoud? Je kan wijzigingen aan dit artikel indienen middels GitHub.