Versie 15.8.1700

Uitgebracht op 5 augustus 2015

Balans & Winst en verliesrekening

Controle op ontbrekende boekstuknummer in de Inkoopfacturen

In de balans & winst en verliesrekening is er nu een controlefunctie bij gekomen, er zal nu ook worden gecontroleerd of de boekstuknummers van alle "inkoopfacturen" in volgorde zullen doorlopen. Indien er nummers niet correct aansluiten, zal dit worden aangegeven:

Systeemfunctionaliteit

Email, feedback als er geen e-mail is verzonden

Er is een nieuw overzichtsvenster toegevoegd voor applicatie beheerders. In dit venster komen notificaties terecht van e-mails die niet werden verzonden:

Ook is het nu mogelijk om een e-mail bericht te ontvangen indien het verzenden niet is gelukt.

Zodra je het hebt ingesteld ontvang je een e-mail als het verzenden niet is gelukt. De e-mail ziet er als volgt uit.

Ticketsysteem

Tekst selecteren in ticket historie

Het is nu mogelijk om in de ticket historie tekst te selecteren en te kopiëren.

Vanuit projecten naar openstaande tickets

Als je vanuit een project naar de openstaande tickets van dat project gaat en je maakt een nieuw ticket aan, dan zal naast het project ook automatisch het gekoppelde bedrijf worden gekoppeld bij dit nieuwe ticket. Dit scheelt weer een handeling.

XSS bij aanlevering vanuit e-mail

Het kon voorkomen dat een xss werd doorgelaten indien een ticket was aangemaakt dmv een email. Dit is nu ondervangen.

Control characters vanuit e-mail

Het kon voorkomen dat bepaalde systeem karakters een foutmelding kon geven in Hybrid SaaS. Deze karakters worden uitgefilterd en geven geen problemen meer.

Automatische incasso

Het was niet mogelijk om automatisch een betalingskorting toe te passen op automatische incassofacturen met een documentschema waar een betalingskorting van toepassing is.

Indien er een kortingspercentage is ingegeven en de facturen worden geïncasseerd zal Hybrid SaaS hier automatisch rekening mee houden:

In het overzichtsvenster 'Facturen gereed voor automatische incasso' is de betalingskorting en het te incasseren bedrag zichtbaar:

Na export is ook bij het overzichtsvenster 'Automatische incasso's bij bank' de betalingskorting en het te incasseren bedrag zichtbaar:

Na het inlezen van de banktransacties zullen de aangeboden automatische incasso's worden gesplitst over 2 grootboekrekeningen, het originele factuurbedrag en de betalingskorting

deze grootboek kan je instellen op in het entiteit-scherm

Bankrekening

Verwijderen van bankrekening import

Het verwijderen van een bankrekeningimport gaf een foutmelding dat de periode was geblokkeerd, deze melding was niet terecht.

Bijdragen aan dit artikel?

Wil je dit bewerken of veranderingen voorstellen aan deze inhoud? Je kan wijzigingen aan dit artikel indienen middels GitHub.