Kwaliteitsborging

Wat heeft het te bieden?
Overzichtelijk
Volledig in eigen huisstijl
Online portal

In de Bouw wordt er vaak in verschillende fases gewerkt waarbij je als ondernemer altijd afhankelijk bent van de partij die voor je werkt en die na je komt. Discussies over begin- en eindsituaties worden vaak lange tijd na oplevering en zonder goede onderbouwing gevoerd. Dit kost veel tijd en vaak zonder veel resultaat. Hoe mooi zou als er in de Bouw betere digitale communicatie komt die processen verbeterd en discussies kan voorkomen of verminderen.

U heeft de volledige vrijheid om zelf vragen op te stellen en deze te laten beantwoorden door middel van multiple choice of open antwoorden.

Met het professionele online business software pakket kwaliteitscontrole van Hybrid SaaS dragen wij er zorg voor dat discussies met goede digitale onderbouwing worden aangegaan. Door middel van een vooraf samengestelde vragenlijst leg je vraag en antwoord eventueel aangevuld met bijbehorende foto(‘s) eenvoudig vast.

Met deze mobiele oplossing is het tijdperk van geschreven briefjes die zoek raken verleden tijd. Altijd en overal gegevens vastleggen en direct versturen zorgt voor een efficiënte communicatie voor- tijdens en na iedere fase. Vragenlijsten zijn makkelijk zelfstandig te maken en te beheren.